Jump to content

Recommended Posts

http://s28.postimg.org/pa7r6jz89/images_q_tbn_ANd9_Gc_T_Nr_Abw_Zxa_Qi_Vob_XYue_Og.jpg

 

Let's engage readers, support writers and inspire new literary aspirants by having this new version of Literary thread.

This time around, we expect a MORE creative style of writings. ONLY original works are permitted to showcase in this thread. Have fun and enjoy!
Related link:
Link to comment
http://s28.postimg.org/5ve5wfyn1/HOMEMAR.jpg


"Sa Pagtaas ng Tubig"


Kung masidhi

ang pangangailangan

ng tubig

manalangin ka ng ulan

Kung sa tuwina'y

malamig sa paggising

gumawa ka ng apoy

Kung gusto mo ng puno

tungo sa langit

magtanim ka ng buto

at hayaang tumubo


Kung kailangan mong maniwala

Sa galaw ng pag taas ng tubig

Sa kinang ng liwanag ng buwan

Sa saliw ng tunog ng ulan

Sa tamis ng halimuyak ng hamog


Sa pag lalakad kong mag-isa

habang iniisip ang tungkol

sa akin at sa iyo

Napagtanto kong

Ang pag-ibig ay kailanman

di magiging madali


Anumang subok ang gawin

upang mapagtakpan

ang pighati at pawiin

ang daloy ng luha

sa mga mata


Kung kailangan mo ang sinuman

Sana malapit lang sa iyong likuran

Upang madaling maibalot

ang mga braso (ko)

sa iyong mundo


11:57 am

Moonflower (bulaklak ng buwan)

An adapatation from

the song "Turn of the Tida"

Link to comment

http://s27.postimg.org/rhhox335v/images_q_tbn_ANd9_Gc_Sei5_Qvs_Vi_F6_MMN_f_B2_EAt_IN_dr_Ds.jpg

"Lipas Oras"

Anong oras na?

Tila umaga na.

Nakikita ko ang langit

Napakaganda at kulay bughaw

Bukas ang TV pero tila ikaw

Ang nakikita ko

Bumangon ako’t naghanda ng kape

Sinubukan kong magbasa ng konti

Pero manipis lang ang kwento

Nagpasalamat sa Amang nasa itaas

At wala ka para makita ako

Sa sitwasyon ko

Nagpapalipas ng oras

Habang pinagmamasdan

Ang paglubog ng araw

Nanliliit. Nakatingin sa dingding

Umaasang iniisip mo rin

At nangungulilila din

Hanggang sa maidlip sa himig

ng kantang “Luha ng Payaso”

Isang panalangin na naglahong

Parang bulag, sinubukang

Tumawag, Pero di alam

ang sasabihin

Nag iwan ng isang halik

Sa answering machine

Nagsusumamo ng tulong

Kung meron isang nilalang

Upang ako’y gisingin

Mula sa panaginip na ito

Laging pinaalalahanan

ng mga kaibigan

“Tuloy lang ang buhay

at siguradong ang lahat ay

matatapos din”

Itong mapag larong pag-ibig

inisip mong mananaig

Kaipala’y magiging

talunan din

6:00 pm

An adaptation from the song

"Spending My Time"

 

/moonflower '15

Edited by FleurDeLune
Link to comment
 • 3 weeks later...

The trilogy compiled and completed (No Title sorry)

 

0105
-ACT I
It was everything he thought,
the stars had fallen and he had caught.
Those sweet smiles he finally sees,
and it was all he wanted it to be.
The moment he held her hand without resistance,
It gave him the best and everlasting chance,
but then she gave him that unrelenting glance,
but it didn't matter to him, he felt like he was in France.
That pizza was so disgusting for him and her,
but then it gave them reason to smile together.
He felt that both of them that time were so free,
and he hoped and prayed that moment would last forever.
The bus ride is long and quiet.
His confidence is puzzled, yet he don't feel innocent.
What he felt from her was real.
Is it really just mercy that she feels?
-ACT II
His world stopped at that ocean metro,
and that dancing jellies goes along perfectly with the maestro.
He looked at her and he saw hope.
It was the first time he saw her this happy, he could bite a rope.
He looked again at her face.
And he saw a never ending grace.
His hopes & confidence grew stronger,
he feels that this one year of waiting will be over.
The words "just do what you wanna do" from her text soon followed.
And made it clear that all his waiting will turn to gold.
His heart jumps over and over and over a lot.
He was too happy, he can create anyone a story with a great plot.
He told her he is nearing to a year of waiting,
then she asked him "why? are you now tired of pursuing?"
It raises his smile so high to the clouds,
Even the angels in heaven will be so proud.
It was a challenge worth of all the sacrifices,
and its coming, he felt it, with a lot of praises.
And then the change of calendar came,
He never ever had an idea it would all be put to shame.
-FINAL ACT
Then the day came, when they agreed to talk,
his feeling sick but it doesn't matter, today he is a Hulk.
He picked her up and everything felt normal,
he had no idea that the next thing would be brutal.
he agreed that she just want this conversation to be short,
& then he began to realize, "will this slit my throat?"
the dinner was also short, then she started to reveal all,
his mighty red tower started to fall.
"from the 1st day until this day, my feelings never changed", she said.
That he cannot be the one, his efforts were just wasted.
The moments they are together were just all part of a trial,
and she still don't feel him, and it was never a denial.
His world collapses, he felt so insensitive.
It was all his fault, he listened to his false hopes.
This falling star doesn't light anymore,
"Can you add pain in me some more?".
-FINALE
"Its over, you ended me...
This false hope, i am so blind to see...
It was always you i would like to fall....
but you were never there - to catch me at all....
 • Like (+1) 1
Link to comment
 • 2 weeks later...

giphy.gif

Oh lupang sinilangan

angkin mong likas na yaman

taglay mong likas na kagandagan

inspirasyon naming lahat

sadyang tinitingala ang iyong

kariktan, malaparaiso mong


kagubatan, malaporselanang

dalampasigan, karagatang

kulay asul, mga tanawing


sadyang kamangha-mangha't

kabigha-bighani, inaasam-asam

naming lahat na mabigyan


ng kaganapan ang aming

mga pangarap na masulayapan

man lang ang lahat ng iyon


bago pa man kami pumanaw...

4:55 pm

moonflower '16

Link to comment
One brief moment...

Lust

shapeshifts

and dust settles

revealing that which is unbidden

something else entirely.

 

Before I can decide

between flesh and soul

beastly function or godly wisdom

Bacchus whispers

and truth flows more fluid than tears

Radiance blinds, yet I can see more.

 

Ah, when prose presents itself

like breath sputtering yet essential

I muster the four winds

and sing what cherubims dare not utter

Free as you would have me suffer.

 

Life is a jester

the cruelest parody played at my weakest.

When I am reborn, I pray, ye gods

that all my roads will grant me mercy

and lead me straight to you.

Edited by FleurDeLune
Removed the link (that contains some personal info of the author) being attached to the title
 • Like (+1) 1
Link to comment

DOUBTS

 

Destiny, you said, is predetermined

 

hence the name, hence the romance

the melodrama often associated

with pre-written tales of love

premonitions of death and

just about the littlest things

in a human life...

I, in turn, said destiny bends to our will

that everything is but an offspring of chance and of circumstance

consequences of action and our tainted choices

and not even the gods may decide nor declare

and no amount of romance can convince me otherwise...

But then destiny took you away

just about as swiftly

as our thoughts are conceived, are born

and collide...

And I am left to question

my former resolve...

Is destiny indeed ours to command

or is it all written

before we can even decide?

 

Have the fates chosen then

to leave me desolate

so as to remind humanity

that we are, in fact, at their mercy?

 

03-03-2006

Edited by DamienThorn
 • Like (+1) 1
Link to comment

PANGARAP NA TANGAN

 

Bukang liwayway nagsimulang lumuha ang mga bituin
Batid nilang malapit nang isuko ng buwan
Ang liwanag niyang hiniram lamang…

Sa araw

Sa araw-araw nang ginawang magbukas ang mga ulap
Upang magpatukso sa dagat na malawak at asul
Na tanging mga anghel lamang ang nakakaabot

Pa'no naman kaming hindi man lang makatingin sa langit?

Ni hindi man lamang naming kayang bulungan ang mga tala
At yayaing maglaro sa pisngi ng lupa

Malambot ang yakap ng hangin
Lalo na't mainit ang titig ng araw
Paminsan nga lamang ay lubhang nakapapaso
Sa aming nasanay nang magtago sa tahanan at mga puno

Humalik na ang huling patak ng ulan
Sa balat ng lupang nakapikit
Nangangarap

Bakit kaya ang tuktok ng pinakamataas na bundok
Ay tanging nyebe ang nakabalot? Kaninong mukha kaya ang nakaguhit sa buwan sa tuwing karimlan?

 

 

Edited by artedpro
 • Like (+1) 1
Link to comment

Linggo ngayong araw na ito

Bisperas ng bagong taon ng Tsina

Di ko lang maubos maisip kung

Bakit ipinag diriwang pa ito

Sa bayan natin

 

Di naman lingid lalo na

Sa halos ng buong mundo

Kung paano lapastanganin

ang bansa natin, pero sa

kabila nyan, patuloy pa rin

 

Ang pagtangkilik natin

Sa mga produkto nila

Bakit di na lang kasi

Balewalain muna ang lahat

ng nauugnay sa kanila

 

Dito sa atin hangga’t

Di natatapos ang gusot

Sa Isla ng Spratlys

Sadya nga bang ganun

Na tayo kahina at kalambot?

 

 

 

02/07/16

03:24 pm

 • Like (+1) 1
Link to comment
RANDOM THOUGHTS OF SUMMER

(revised)


She hated her given name

So she took her birth month and called it her own


And I reckon even the stars, she can

take down if she wishes


For she is forever defiant

She frowns at the world and its superficial whims

and at the slightest displeasure, she

casts unfriendly eyes on the whole of humanity


Yet she is never perfect --- no, not her

She falls weak at times to her own human flaws

and her self-accusing thoughts

But how I worship her

the Aphrodite of my lost dreams


And a goddess she is

Her splendor lies not on the quick stare

But on careful scrutiny

Beyond those squinting eyes

Behind the face angelic, she shines

And how she shines!

How she moves me with the littlest gesture!


She does as she pleases, she takes what she can

For she is slave to no man

She harbors no illusions, no self-diluting fantasies

For life is as life should ever be

Real


She is a mystery

a vast sea of secrets

She'll keep you guessing to the very end

For what she is, she keeps

In eternity locked


A riddle even

She would strike in unpredicted temper

Fire her mental guns with indiscriminate passion

Yet she charms in her own little way

Draws you

With sweetness even she is not aware of


She is a child

At times she would weep

In near defeat collapse

For she knows not her strength


Twenty one years or so, she

walked the earth without a grasp of what she can do

This child Athena blessed

will forever be uncertain


She is young, and forever doubtful

Of herself

She searches unceasingly

To fill the void of self-belief

When all she needs is to look inward

and see her true worth


She is, and will always be to me, a lot of things

But most of all


She reminds me of summer

of long-gone days of youth

of dry afternoons spent in fetal daydreams

of love whispered and forever lost in the windscirca 2005

 • Like (+1) 1
Link to comment
0226


I opened my eyes and i see flashbacks,

memories of you seems to always come back.

That beautiful voice, the humming of choice,

singing like an angel, that became a rejoice.


It was the fight of the century, the blind crusade,

doing everything you can, you almost reach the grave,

a week or two of sadness and stupidity,

and you thought in that move it will create a lot pf pity..


Acting so tough, so focus and with a brave heart,

but deep inside, you are just beginning to fall apart.

Its been over a year of too much pretending,

and what did you gain from of all that? nothing...


Wake up.. listen..face it..be a man...

Tell them... tell her.. tell yourself..your human...

you know its acceptance of what you really feel,

is what will make you out of this suffering reel.


Enough of this pretension's, you don't even have any intention's.

you don't need to act unaffected, its just making you continually dead.

you know you still love her..too much that you just cant accept it,

and the saddest part is that you just cant do anything about it..


Stop listening to the songs that makes her alive,

Stop looking at those pictures that you wish would never exist,

Stop hating everyone that judged you from that episode.

Just be yourself, and get back to your normal mode..


wake up....
 • Like (+1) 1
Link to comment
 • 2 weeks later...

Parang Awa Mo Na Boss, Huwag Mo Na Akong Padalhan ng Litrato

 

So ilang araw na nakalipas na mula nung pinadalhan mo ako ng litrato ng kargado mong singlaki ng santol.

Di ako tumugon sa iyong mensahe ay merong isa pang nakapagpadala sa akin ng litratong na singlago ng Makiling ang bulbol. Nagisip ako ng mabuti kung ano nagudyok kayo sa pagpapadala sa akin kaya't binasa ko uli ang huli kong mga kasagutan sa ilang tanong.

 

Nasabi ko lang ang totoo, mahilig lang talaga akong manood ng porno. Babae ako, mahilig na kung sa mahilig.

 

Mula nung wala na kami ni Rene, wala na akong inatupag kundi manood ng libog ng iba sa loob ng kwarto ko. Masarap kasi - kung nasasarapan sila kahit peke - nabubusog ako sa pagkain ng Chippy. Umiiling ng bahadya ang Asahi at bumubuga ng hangin habang nakasalangpak ako sa kama.

 

Nagkukulong, nakadikit ang maiinit na mata - nanlilisik at napapainom ng tubig - hinahayaan kong gumagalaw ang tindig ng utak ko sa mga eksenang kahindik -hindik, madalas na iniisip ko yung mga dapat sana ginagawa ni Rene, Pero madalas nasa dilim kami..

 

Yung bagong operang luslos, nahihiya siya ipakita sa akin. Kaysa na umiikot kami sa kama, nakahiga lang sa isang parte ako sa kama at ako'y kanyang pinapasok na may kabagalan hanggang napabilis at hanggang makaraos, hati kami sa pambayad sa sogo -

 

Sukli nito pangkain namin sa labas.

 

Pritong talong at mainit na sabaw ng natirang sinigang sa miso sa tanghali.

 

Di rin kami nakatagal - dahil may nakilala siyang iba. Nagtext na break na kami.

 

Habang pinapanood ko ang porno sa internet - naisip ko uli tignan ang litrato na pinadala sa akin at sinagot ko ang isa sa kanila kung bakit niya akong pinadala ng litrato.

 

Mabilis ang tugon

 

' Baka mahulog ang loob mo sa akin dahil sa kargada ko, Mam. Sa totoo lang, Mahiyain ako't maginoo, di ko lang mapigil sa pagpapadala sayo '.

 

Tumugon ako.

 

' Bossing, parang awa mo huwag mo na ako padalhan ng litrato, nakapag bahagi lang ako ng kwento at sana huwag mong isipin na masama akong babae'.

 

Bigla na lang ako napaisip, na baka nga sin-tigang din niya ako kaya nakapagpadala siya ng litrato.

 

Nilagay ko na lang sa 'file' ko sa computer. At ginawa ko ng wallpaper ang ari niya.

 

Baka sakali ganahan ako't pagkatapos ko bumili ng vibrator sa sweldo.

 

Makuha ko ang number niya sa ikatlo ng susunod na buwan.

 

Bibilhan ko siya ng pang-ahit

Edited by FleurDeLune
fixed its spacing ;)
 • Like (+1) 3
Link to comment

post-314697-0-37726000-1456644894_thumb.jpg

 

It was wistful peace of the garden in Sedgewick County. After the long months of cold, then comes spring and the birds came back with hues of blue and green. I imagine it so, in my mind so vividly the smell of the chimney smoke from a house half a mile away. The squirrels racing on steel fences and climbing on trees that were half-asleep and now opening its branches at this 6 o' clock morn. After that long walk, there is a bakery nearby that sells hot buns and i bought 4. As shops open one after the other around Sedgwick, the cars awaken the barren streets, everyone up for early mass.

 

 

 

 • Like (+1) 4
Link to comment

http://imagizer.imageshack.us/a/img922/1088/8kDNmj.jpg

animo'y nasa bukirin

habang dinig ang himig

na tila sing harot ng

isang binibining mayumi

ito ang tipo ng tugtog

na dumidikta sa kamalayan

ng isang tulad kong walang

magawa kundi ang managinip

sa gitna ng magulong siyudad

siyudad na kung saan

pinamumugaran ng makabago

di lang ng nilalang kundi ng

material na mga bagay

mga bagay na nagpapabulag

at naglalarawan lamang ng

kahinaan bilang mortal na nilalang

10:13 am

03/01/16

julianda

 • Like (+1) 1
Link to comment

post-314697-0-43260800-1456845211_thumb.jpg

If i were as dainty as a flower, i probably have a boyfriend

 

If i write just like Fleurdelune as gentle as she is, most likely in person, then it won't be hard for me to have someone in my life. Every time i meet different people, i'm harsh on myself and being self-critical was always the force that makes me flutter away and creep inside my hole and mutter. It so happens that the boy who i was into last summer dumped me and i wanted so much to get back at him made me an angry person. I wrote incantations of all sorts , deleted the jpegs and scantily ranted on his facebook for being a coward and a degenerate. It didn't sink in well for me. I was mad, hurt and my ego bruised.

 

I woke up in another person's bed yesterday. It was weird.

 

I got up and put on my clothes and searched for my tennis shoes, The guy mumbled a bit and look at me and asked ' where do you think you're going?', ' i'm late for work' i replied.

 

" your shoes are all muddy, i cleaned it up for you..you were so drunk last night, you couldn't pull yourself together, don't worry nothing happened between us. It was raining so hard last night ,you were out cold".

 

Then i went towards the scruffy man who needed a good shave and sat on the bed . " I'm sorry i didn't get your name..".

 

" Nate, my name is Nate..i work at the finance department..".

 

" I'm.."

 

" Bianca right? i know you.".

 

" What day is it today? ".

 

" Saturday.." he replied. Then i crept inside the covers and he moved to his side and i looked at him and said.

 

" I'm a very hard person, i can't be in a relationship right now, all i want is someone to hold me". I exclaimed.

 

" Okay..no problem let me put your arms around me and lets see where this leads us". He answered.

 

We hugged and we hugged and we dozed off. Nothing really mattered at this point. If i were as dainty as a flower and write like Fleurdelune, i would have a boyfriend.

 

I think i'd try to be nicer this time around.

 

 

 

 • Like (+1) 3
Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...