Jump to content


Photo

All About Tagaytay - Merged Threads


 • Please log in to reply
1057 replies to this topic

#1041 live_evil

live_evil

  Hottie

 • (05) Regular
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 314 posts

Posted 25 February 2017 - 03:37 AM

Masyado nang crowded ang tagaytay. Tsk tsk

#1042 kapitbahay

kapitbahay

  Chaser

 • (04) Casual
 • PipPipPipPip
 • 80 posts
 • Location:Katipunan

Posted 10 April 2017 - 10:04 PM

KTV in Tagaytay?

#1043 Retz

Retz

  God of Lust

 • (11) Wyld
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 5694 posts

Posted 11 April 2017 - 08:49 AM

Tagaytay Highlands #1044 L26

L26

  Devirginized

 • (03) Newbie
 • PipPip
 • 23 posts
 • Gender:Male
 • Location:Makati

Posted 17 April 2017 - 07:50 AM

May bagong bukas dito na over looking infinity pool medyo pricey nga lang#1045 aquaman34

aquaman34

  Chaser

 • (04) Casual
 • PipPipPipPip
 • 62 posts
 • Gender:Male

Posted 18 April 2017 - 07:31 PM

May bagong bukas dito na over looking infinity pool medyo pricey nga lang

May bagong bukas dito na over looking infinity pool medyo pricey nga lang
Escala , Tagaytay

#1046 Mr.S7

Mr.S7

  Chaser

 • (03) Newbie
 • PipPipPipPip
 • 68 posts
 • Gender:Male
 • Location:Makati
 • Interests:You know what I want :)

Posted 26 April 2017 - 01:18 AM

planning to go here this weekend, ano ba magandang puntahan?#1047 Rebel_Yell

Rebel_Yell

  Chaser

 • (03) Newbie
 • PipPipPipPip
 • 61 posts
 • Gender:Male

Posted 26 April 2017 - 03:17 AM

Bag of Beans pa din after all these years. Yung main branch, so relaxing, good food, great local coffee.#1048 aquaman34

aquaman34

  Chaser

 • (04) Casual
 • PipPipPipPip
 • 62 posts
 • Gender:Male

Posted 26 April 2017 - 10:27 AM

planning to go here this weekend, ano ba magandang puntahan?


bro , read this...

If you are planning to go to Tagaytay this long weekend, pls read this. Fwd to me by my good friend:


FRIENDLY ADVISORY: Long weekend is coming up. If you plan to go to Tagaytay, DON'T!!! 

There will be a big event on the 26th up until the 30th of April. This will be held at Tagaytay International Convention Center (TICC). Most, if not all, of major hotels, lodges and resorts are already booked.

The event is the Annual Communications (ANCOM) of The Most Worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines. Masons from all over the country as well as foreign delegates numbering thousands will grace the occasion. 

The event is sure to cause traffic jam in Tagaytay. Stay at home or plan your weekend getaway in some other places in the south like Batangas or Laguna. Or better yet, head north.

#1049 Retz

Retz

  God of Lust

 • (11) Wyld
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 5694 posts

Posted 26 April 2017 - 02:23 PM

saan ba nangaling ang salitang tagaytay?#1050 Mr.S7

Mr.S7

  Chaser

 • (03) Newbie
 • PipPipPipPip
 • 68 posts
 • Gender:Male
 • Location:Makati
 • Interests:You know what I want :)

Posted 26 April 2017 - 02:45 PM

ay ganun. next month na lang hehe.#1051 LoveYUI

LoveYUI

  Experienced

 • (02) Sinless
 • PipPipPip
 • 33 posts
 • Gender:Female

Posted 29 April 2017 - 06:26 PM

Celebrated my 4th year anniversary here in Tagaytay :)

#1052 Mr.S7

Mr.S7

  Chaser

 • (03) Newbie
 • PipPipPipPip
 • 68 posts
 • Gender:Male
 • Location:Makati
 • Interests:You know what I want :)

Posted 30 April 2017 - 04:23 AM

later punta ako. ano ba masarap kainin dun? ang ba specialty sa tagaytay? lomi bulalo?#1053 Mr.S7

Mr.S7

  Chaser

 • (03) Newbie
 • PipPipPipPip
 • 68 posts
 • Gender:Male
 • Location:Makati
 • Interests:You know what I want :)

Posted 01 May 2017 - 09:56 PM

nag cracrave ako sa bulalo at lomi #1054 baby_beware

baby_beware

  Virgin

 • (04) Casual
 • Pip
 • 8 posts

Posted 11 May 2017 - 03:50 AM

Hi, Any place near Sky Ranch Tagaytay that has a 12 hour stay?  Rate and other details is appreciated.
Any going to the B2B Car Show there this Saturday?#1055 Kozelher

Kozelher

  Voyeur

 • (02) Sinless
 • 2 posts
 • Gender:Male

Posted 20 May 2017 - 02:52 PM

êàê óáðàòü ðåêëàìó â áðàóçåðå íàâñåãäà òóòà êàê óáðàòü ðåêëàìû â èíòåðíåòå
êîððåñïîíäåíöèÿ ðåêëàìà óáðàòü http://www.ubratreklamu.ru îôîðìèòüñÿ

#1056 Kozelher

Kozelher

  Voyeur

 • (02) Sinless
 • 2 posts
 • Gender:Male

Posted 14 June 2017 - 03:22 AM

êàê óáðàòü ðåêëàìó ñ ìàçèëû ýòîì ñêà÷àòü áëîêèðîâùèê ðåêëàìû äëÿ ÿíäåêñ áðàóçåðà
ùåëü ñêà÷àòü ïðîãðàììó äëÿ óäàëåíèÿ ðåêëàìû â áðàóçåðå êàê óáðàòü ðåêëàìó â îäíîêëàññíèêàõ ñïðàâà áîÿçëèâî

#1057 Saints2521

Saints2521

  Experienced

 • (02) Sinless
 • PipPipPip
 • 25 posts
 • Gender:Male

Posted 15 June 2017 - 05:36 PM

Yum, Bulalo and lomi

#1058 dantealvarezxxx

dantealvarezxxx

  Virgin

 • UNREGISTERED
 • Pip
 • 10 posts
 • Gender:Male

Posted 19 June 2017 - 04:09 PM

Bulalo masarap sa tagaytay


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users